Frågor och Svar

på nortic.se och i entrén till ishallen.

Tävlingsnära funktioner :   
Kom till entrén B-hall. Kontaktperson Johan Helmrot 070-576 18 55 eller Markus Håkansson  076- 812 23 65.
 

Tävlingsvärdar:  
Kom till entrén B-hall. Kontaktperson Josefin Pettersson 070-939 57 66

Publikvärdar:
Samling A-hallens entré.  

Kontaktperson Ann Abrahamsson 070-951 77 53
 
Kök och Servering:
Kom till Hyllan, Tältet eller UIF-stugan, beroende på var du har ditt pass. 

Kontaktperson Hanna Gundberg 070-881 35 40.

 Logistik: 
Samling A-hallens entré
kontaktperson Sarah Kristoffersen 072-219 95 77 .            

 

Kom ihåg att det är kallt i hallen, så klä dig extra varmt! Kom i god tid så du är redo på angiven tid.

kortbetalning, swhish och kontat-betalning

Tävlingsnära funktioner :   
Kontaktperson Johan Helmrot 070-576 18 55 eller Markus Håkansson  076- 812 23 65.
 

Tävlingsvärdar:  
Kontaktperson Josefin Pettersson 070-939 57 66

Publikvärdar:
Kontaktperson Ann Abrahamsson 070-951 77 53

Kök och Servering:

Kontaktperson Hanna Gundberg 070-881 35 40.

 Logistik: 
kontaktperson Sarah Kristoffersen 072-219 95 77 .