SM i konståkning 2019

SM-Veckan 12-15 december i Ulricehamn
-Vi tackar publik och partners för fin uppslutning och gott samarbete!

Ulricehamn har fått det fina och omfattande uppdraget att arrangera SM i Konståkning 2019. I detta finner vi möjligheten att skapa en upplevelse utöver det vanliga –  Något som ger alla inblandade tillfällen till goda samarbeten, interaktion och chanser att komma närmare varandra.  Med Konståknings-SM 2019 vill vi skapa kontaktytor och synergi genom att bygga vidare på den anda av entreprenörskap och samarbetsglädje som finns här i Ulricehamn. Vi kommer att göra allt för att bygga upp ett arrangemang större än själva tävlingen. Vi vill  bereda manegen till en spelplats där  åkare och publik får uppleva stunder av glädje, passion och ögonblick av gudabenådad inspiration!   

Elsa & Elsa:s hopp, piruett och stegskola

Partners